Βίκτωρ Βιτάλ & Ιωσήφ Βιτάλ
Μητροπόλεως 71 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: (+30) 2310 277698

Πλαστική Χειρουργική


Αφεστώτα ώτα
Πλαστική πτερυγίων (Προσωπική τεχνική)

Μακρά και κυφή μύτη
Πλαστική ρινός σε συνδυασμό με πλαστική διαφράγματος

Κατάγματα και Παραμορφώσεις ρινός
Ανάταξη και πλαστική μύτης

Καρκίνος δέρματος προσώπου
Ογκολογική αφαίρεση και αποκατάσταση με κρημνούς

image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΠΡΙΝ
image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΜΕΤΑ

image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΠΡΙΝ
image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΜΕΤΑ

image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΠΡΙΝ
image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΜΕΤΑ

image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΠΡΙΝ
image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΜΕΤΑ

image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΠΡΙΝ
image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΜΕΤΑ

image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΠΡΙΝ
image-135294-image-1a.jpg?1421078412402
ΜΕΤΑ


ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΙΝΟΣ-ΩΤΩΝ